Hvem er vi? 

Vi er et fællesskab bestående af meget forskellige mennesker med det til fælles, at vi tror på Jesus Kristus som Guds søn og vores frelser. Vi ønsker at alle får mulighed for at høre det glade budskab; At frelsen er for alle som ønsker at dele evigheden sammen med Gud.

Vi er en forening under den danske folkekirke, og vort grundlag er derfor den samme som denne kirke, nemlig den evangelisk lutherske lære. Den finder man bl.a. i den apostoliske trosbekendelse og Luthers lille katekismus.
Indre Mission har et motto: ”Lede til Jesus, leve i Ham”. Vi vil pege på Jesus, og hjælpe hinanden til at leve med ham. 

Vi ønsker at være et fælleskab, der favner alle, store og små, unge og gamle.

Vi mødes i Hirtshals Missionshus, vestergade13, tirsdage kl 19.30.

Alle er velkomne!

 

 

Hirtshals IM holder sommerferie indtil 22/8

Det sker i August

Tirsdag d. 22 Opstart efter sommerferien
Vi mødes kl 18 til en sammenskuds grill aften, hvor man hver i sær medbringer lidt til fællesbordet.