Hvem er vi?

Vi er et fællesskab bestående af meget forskellige mennesker med det til fælles, at vi tror på Jesus Kristus som Guds søn og vores frelser. Vi ønsker at alle får mulighed for at høre det glade budskab; At frelsen er for alle som ønsker at dele evigheden sammen med Gud.

Vi er en forening under den danske folkekirke, og vort grundlag er derfor den samme som denne kirke, nemlig den evangelisk lutherske lære. Den finder man bl.a. i den apostoliske trosbekendelse og Luthers lille katekismus.
Indre Mission har et motto: ”Lede til Jesus, leve i Ham”. Vi vil pege på Jesus, og hjælpe hinanden til at leve med ham. 

Vi ønsker at være et fælleskab, der favner alle, store og små, unge og gamle.

Vi mødes i Hirtshals Missionshus, vestergade13, tirsdage kl 19.30.

Alle er velkomne!

 

 

Det sker i Januar

Evangelisk alliance bedeuge
Tirsdag d.10 Pinsekirken
Onsdag d. 11. Hirtshals kirke
Torsdag d. 12. Hirtshals missionshus

Tirsdag d. 17 Møde ved missionær Bent Kjær andersen som vil tale om "Jobs bog"

Tirsdag d. 24. Spørgsmålsaften v. Beate Højlund.
Spørgsmål vedr noget du har læst i bibelen, afleveres til formanden eller til Geate Højlund senest mandag d 23.

Tirsdag d. 31. Møde v Pastor Helge Morre Pedersen, Albæk. Emne:"Formaningens plads i det kristne fællesskab"

Det sker i Februar

Mødeuge
Mandag d. 6. Missionær i LM Søren Pedersen, Nykøbing Falster
Tirsdag d. 7. Missionær i LM Søren Pedersen, Nykøbing Falster
Torsdag d. 9. Frimenighedspræst i Lemvig Bykirke Brian Christensen
Fredag d. 10.Frimenighedspræst i Lemvig Bykirke Brian Christensen
Program følger

Tirsdag d. 14. En aften hvor vi sammen reflekterer over mødeugen.

Tirsdag d. 28 Sømandsmissionær Leif Rasmussen, Strandby, Emne: "Vandre i de forud beredte gerninger"