Andre hjemmesider.

indremission.dk - Her kan man se hvad der rører sig i Indre mission på landsplan

Jesusnet.dk - en hjemmeside under Indre Mission og en del af netmissionsarbejdet. Her kan man fx. hver dag lytte til en andagt.

norea.dk - Norea er engageret i 13 forskellige områder i verden, hvor de i tæt samarbejde med lokale partnere støtter kristne og humanitære radio- og tv-programmer. I Danmark producerer og sender Norea kristen musik og radioprogrammer via internettet.

Sømandsmissionen Her kan du også læse om sømandsmissionens skibe, Duen og Bethel

Hjallerup bibelcamping